altdan

z.
1. Aşağı tərəfdən, alt tərəfdən. Altdan tutub qaldırmaq.
2. məc. Gizli, xəlvəti. <Gədə:> Mən onların altdan söydüyünü görmüşəm. S. R.. altdan-altdan zərf bax altdan 2-ci mənada. <Nabat> əlaltı özünə paltar tikdirirdi və altdan-altdan geyinib asta-asta sallanırdı. S. R.. Ailənin başqa üzvləri də sakit və altdan-altdan gah Şəmsiyyəyə, gah Səlimiyə baxır(dılar). . M. İ.. <Qara kişi> altdan-altdan qarısına baxırdı. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • altdan-üstdən — z. Yalan, düzgün olmayaraq. <Xan qəti bir səslə:> Düzünü de görüm, necə oldu? – dedi, – bax, birini altdan üstdən desən, başın cəllad əlindədir! Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • altdan-yuxarı — z. Aşağıdan yuxarı. Aqil altdan yuxarı Həbibin üzünə baxdı. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • goreşən — dan. 1. Bax kaftar 1 ci mənada. <Zeynəb:> Kazım, sənsən? Gecə vaxtı goreşən kimi qəbristanlıqda nə gəzirsən, baş gözünü niyə sarıyıbsan? İ. Ş.. 2. məc. Altdan altdan iş görən; ziyankar (adətən söyüş məqamında). <Səkinə Rüstəmə:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ailə — is. <ər.> 1. Ata anadan, uşaqlardan, nəvələrdən və yaxın qohumlardan ibarət olub, bir yerdə yaşayan adamların hamısı; külfət. Ailə başçısı. Ailə saxlamaq. Ailə üzvü. Ailə tərbiyəsi. Ailə həyatı. Ailə vəziyyəti. – <Qətibə:> Ailəmizə üz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • faraş — sif. və zərf <ər.> Vaxtından, mövsümündən qabaq, tez əkilən. Faraş əkin. – Aqronomlar deyirlər ki, faraş səpin yaxşı olur. Ə. Vəl.. Faraş səpilmiş reyhan iyi adamı valeh edir. M. C.. // Mövsümündən, vaxtından qabaq doğulan (ev heyvanları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müştəri — 1. is. <ər.> 1. Bax alıcı 1 1 ci mənada. Müştərilərə mədəni xidmət. Bu malın müştərisi yoxdur. – <Hacı Qara:> Buların qumaşı özgə qumaşdır, müştəri macal vermir, göydə götürür. M. F. A.. Bu arada müştərilər hərlənir, qiymət üstündə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nişanlama — «Nişanlamaq»dan f. is. Ailənin başqa üzvləri də altdan altdan gah Şəmsiyyəyə, gah Səlimiyə baxır, bugünkü naharı rəsmi nişanlama kimi bir şey hesab edirdilər. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pis-pis — sif. bax pis (çoxluq bildirir). Pispis işlər. Pis pis hərəkətlər. Pis pis sözlər. – <Mirpaşa:> Mahmud qoşulub pis adamlara. Z. Xəlil. <Sona xanım:> Heç ürəyim bir dəqiqə sakit olmayır, başıma pis pis fikir gəlir. Ə. H.. // Zərf… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pişik — is. Pələng, şir və s. nin də daxil olduğu fəsiləyə mənsub (vəhşi növləri də olan) məməli ev heyvanı. Pişik öz balasını istədiyindən yeyər. (Ata. sözü). ◊ Pişiyə rast gələn (pişik görmüş) siçan kimi – qorxaraq, dəhşətə gəlmiş halda, dəhşət içində …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.